Пенсійні та соціальні виплати
Найзручніший та найвигідніший спосіб отримувати пенсію!

Плюси

  • Відкриття рахунку або картки — безкоштовно
  • Зарахування пенсії та грошової допомоги — безкоштовно
  • Зняття готівки у будь-якому банкоматі на території України — безкоштовно*
  • Додатковий процент на залишок — 8% річних
  • Додатковий процент за депозитами +1% річних за вкладами у гривні
  • Безкоштовне смс-інформування

* в сумі до 10 000,00 UAH в місяць, в сумі від 10 000,01 UAH  - комісія 1%+5 UAH.

Умови

Відкриття поточного рахунку, в т. ч. з використанням платіжною картки 

безкоштовно

Оформлення додаткової картки

безкоштовно

Поповнення рахунку готівкою у касі Банку

безкоштовно

Зняття готівки в банкоматі та касі Банку безкоштовно

Зняття готівки у будь-якому банкоматі на території України 

до 10 000,00 UAH  - не тарифікується; від 10 000,01 UAH  - 1%+5 UAH

Послуга SMS-banking

безкоштовно

Оформлення довіреності 

50 грн

Підключення інтернет-банкінгу «CIB-online»

безкоштовно

Вам не потрібно йти в Пенсійний фонд! Cпівробітник Банку все зробить за Вас!

Документи, що необхідні для відкриття рахунку, умови та порядок надання банківської послуги

Для відкриття рахунку «Соціальний» потрібні наступні документи:

  1. Паспорт громадянина України (у т. ч. виготовлений у форматі ID-картки), свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує малолітню/неповнолітню особу (для малолітніх, неповнолітніх фізичних осіб, які одержують спеціальні виплати) або інший документ, що посвідчує особу Одержувача (довіреної особи), та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів. ID-картка надається разом з Витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.
  2. Документ, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків)  (за наявності)
  3. Пенсійне посвідчення для отримувачів пенсії (отримувачам грошової допомоги, яка виплачується Органами соціального захисту населення, не надається).

Лояльність

Для отримувачів пенсії та/або грошової допомоги у банку діє додаткова система лояльності за вкладами. До чинних ставок за вкладами в гривні додається 1% річних.

 

Правила банківського обслуговування фізичних осіб

 

Можливі наслідки при користуванні поточним рахунком для пенсійних та соціальних виплат


Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. Банк має право вносити зміни до тарифів або до Правил обслуговування фізичних осіб в АТ «КОМІНБАНК». В такому випадку повідомлення щодо внесення змін розміщується на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях банку та/або на офіційному сайті Банку.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг). 

Клієнт має право відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом направлення звернення через офіційний сайт Банку
Проценти, що нараховані на суми пенсій та грошової допомоги, які надходять від органів Пенсійного фонду або органів соціального захисту населення не оподатковуються, а проценти, що нараховані на залишок коштів, які вносяться/зараховуються Власником рахунку або іншими особами на Рахунок, оподатковуються відповідно до вимог Податкового Кодексу України.

У  разі, якщо для виплат використовується картковий рахунок, з метою захисту грошових коштів, для запобігання та протидії злочинам із платіжними картками  необхідно тримати в таємниці свій ПІН від інших осіб, не записувати ПІН на Картці або на інших предметах, що зберігаються разом із Карткою. У разі втрати/крадіжки Картки, у разі, якщо ПІН стало відомо третім особам або був виявлений факт вчинення шахрайських дій з Карткою, держатель картки повинен негайно повідомити про це Банк за телефонами Контакт-центру для блокування картки. Держатель не має права передавати Картку в користування іншим особам та розголошувати реквізити Картки. Використання Картки для розрахунків в мережі Інтернет має підвищений ризик. Використання Картки в підприємствах торгівлі (послуг) та в касах банків повинно здійснюватись в присутності Держателя.

Суми пенсій та грошової допомоги не зараховуються на поточні рахунки якщо протягом року не відбулася ідентифікація та верифікація одержувача з обов’язковим пред’явленням ним паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу і підтверджує її вік, та документа, визначеного законодавством, для з’ясування місця її проживання. В такому випадку орган Пенсійного фонду та орган соціального захисту населення проводить виплату коштів через національного оператора поштового зв’язку за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті у межах України.


Документи


Поширені запитання

Хто може відкрити рахунок «Соціальний»?

Клієнти, які отримують соціальні виплати від Фонду соціального захисту населення та/або виплати з Пенсійного фонду України.

 
Чи потрібно закривати рахунок в іншому банку, щоб відкрити рахунок в АТ «КОМІНБАНК»?

Ні, не потрібно. Відкриваючи рахунок в АТ «КОМІНБАНК», Ви підпишете заяву, яку співробітники Банку направлять до Пенсійного фонду. У наступному місяці пенсію вже буде зараховано на рахунок у нашому банку.

 
Чи можна оформити довіреність в банку?

Так, у нас можна отримати довіреність до рахунку або додаткову платіжну картку. За допомогою додаткової картки можна буде знімати кошти, розраховуватись безготівковим шляхом і т. ін.

 
Я внутрішньо переміщена особа, чи можу я відкрити рахунок «Соціальний»?

Ні, Ви не можете відкрити рахунок для отримання пенсії в АТ «КОМІНБАНК». Оскільки, для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з «Порядком оформлення та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р. №509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), уповноваженим банком є АТ «Ощадбанк».