Депозитні програми, які збагачують Клієнта
Фантастичні умови за депозитами!

Оберіть свій депозит

утримуйте лівою кнопкою і переміщуйте вліво-вправо для перегляду всіх пропозиційДля оформлення депозиту необхідно надати:

Паспорт
громадянина України

Реєстраційний номер
облікової картки платника податків


Документи

Архів документів та тарифів


Поширені запитання

Чи оподатковуються проценти, нараховані за депозитом?

Так, проценти, нараховані за депозитами, оподатковуються незалежно від суми та валюти вкладу. З 01.01.2016 діє ставка податку на доходи фізичних осіб. Вона становить 18% та додатково сплачується 1,5% військового збору. Зверніть увагу, що оподатковуються тільки нараховані проценти, а не вся сума вкладу.

Коли сплачуються проценти за вкладом?
  • щомісячно, з першого по п’ятий робочий день місяця, що слідує за місяцем, в якому проценти нараховані, а також в день продовження строку розміщення Вкладу або одночасно з поверненням суми Вкладу по закінченню строку розміщення Вкладу – шляхом зарахування на поточний рахунок/поточний рахунок з використанням платіжної картки Вкладника;
  • одночасно з поверненням суми Вкладу по закінченню строку розміщення Вкладу або в день продовження строку розміщення Вкладу – шляхом зарахування на поточний рахунок/поточний рахунок з використанням платіжної картки Вкладника;
  • щомісячно, з першого по п’ятий робочий день місяця, що слідує за місяцем, в якому проценти нараховані, а також у день повернення суми Вкладу по закінченню строку розміщення Вкладу шляхом перерахування відповідної суми на Вкладний (депозитний) рахунок (капіталізація процентів), що призводить до збільшення суми Вкладу на суму нарахованих процентів.
 
Чи можливо дострокове розірвання вкладу?

Дострокове розірвання вкладу можливе, якщо це було передбачено умовами вкладу. Наприклад, вклад «Максимальний дохід» не передбачає права дострокового розірвання, а вклад «Оптимальний» передбачає право на дострокове розірвання.

Як здійснюється автолонгація по вкладу?

По всім депозитам за замовчуванням встановлений режим автоматичної лонгації чи автолонгації. У разі, якщо Ви не звертаєтеся до Банку для зняття режиму автоматичної лонгації, строк дії депозиту буде подовжений на той же термін, на який був оформлений депозит, із застосуванням процентних ставок, які будуть діяти на момент лонгації. У разі, якщо програма лояльності передбачає додаткові бонуси – вони будуть застосовані автоматично. Зняти режим автолонгації можливо або звернувшись у відділення Банку, або самостійно в системі інтернет-банкінгу CIB-online, або зателефонувавши до Контакт-центру.

Як змінити умови пролонгації?

Відмінити пролонгацію вкладу можна шляхом:

- подання заяви до Відділення Банку в період дії договору банківського вкладу, не пізніше закінчення операційного дня відповідного відділення Банку;

- шляхом звернення в телефонному режимі до Контакт-центру в період дії договору банківського вкладу, не пізніше закінчення операційного дня відповідного відділення Банку;

- за допомогою системи CIB-Online не пізніше робочого дня, що передує дню закінчення строку розміщення Вкладу.

Відновити пролонгацію можна шляхом:

-      подання заяви до Відділення Банку в період дії договору банківського вкладу, не пізніше закінчення операційного дня відповідного відділення Банку, що передує дню закінчення строку розміщення вкладу;

-      шляхом звернення в телефонному режимі до Контакт-центру в період дії договору банківського вкладу, не пізніше закінчення операційного дня відповідного відділення Банку, що передує дню закінчення строку розміщення вкладу;

-      за допомогою системи CIB-Online не пізніше робочого дня, що передує дню закінчення строку розміщення вкладу.

Чи є АТ «КОМІНБАНК» учасником Фонду гарантування вкладів?

АТ «КОМІНБАНК» є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №106 від 01.12.2022. Дата реєстрації 02.09.1999.

Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та становить:

Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (Фонд) відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 2102-IX, сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 тисяч гривень