Врегулювання простроченої заборгованості захищеної категорії Позичальників»

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК» продовжує працювати та намагається завжди та в повній мірі надавати роз’яснення клієнтам щодо умов кредитування, в тому числі з питань врегулювання простроченої заборгованості.

Процедура взаємодії Банку з захищеною категорією визначена Законами України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні» та «Про споживче кредитування».

До захищених категорій належать:

а) військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України,

б) військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби,

в) члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти,

г) особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв’язок, особи, зниклі безвісти.

При поданні до Банку документів, які підтверджують належність Позичальника до захищеної категорії осіб, Банк під час врегулювання простроченої заборгованості, у період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування не взаємодіятиме:

· за власною ініціативою, із Позичальником, який повідомив про свою належність до захищеної категорії або про належність якого до захищеної категорії повідомили близькі особи такого Позичальника, його представники, спадкоємці, поручителі, майнові поручителі або треті особи;

· за власною ініціативою з близькими особами Позичальника, який належить до захищеної категорії, його представником, крім представника, який не є близькою особою такого Позичальника, третіми особами, взаємодія з якими передбачена кредитним договором, та які надали згоду на таку взаємодію.

Підтвердними документами про належність Позичальника до захищеної категорії є:

- для військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, - підписана командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує, відповідного структурного підрозділу, в якому проходить службу такий військовослужбовець, або керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою довідка за формою, встановленою додатком № 2 до Закону Про споживче кредитування. Допускається складення довідки рукописним способом;

- для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, - посвідчення інваліда війни;

- для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, - посвідчення члена сім’ї загиблого;

- для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, - інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти.

З текстами Законів можна ознайомитись:

ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання простроченої заборгованості у період дії воєнного стану в Україні» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2459-20#Text)

ЗУ «Про споживче кредитування» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-19#Text)
 

Заяви щодо належності до захищених категорій приймаються:

- за телефоном контакт-центру: 0 800 501 200

- шляхом направлення електронного листа на info@cib.com.ua

- шляхом надсилання листа за адресою 01150, м.Київ, вул. Предславинська, 28

- при зверненні на відділення Банку
 

Зразок довідки