Золотий запас
Ваш металевий аргумент під час криз!

Онлайн заявка

Шановний клієнт!

Ми будемо раді відповісти на всі Ваші запитання, стосовно запропонованої послуги, будь-яким зручним для Вас способом.

Окрім онлайн-замовлення, Ви можете завітати до наших відділень або зателефонувати до Контакт-центру (Дзвінки згідно тарифів вашого оператора):

0 800 501 200 (цілодобово)

Умови продукту

 • Тип вкладуСтроковий
 • Метал Золото(959)
 • Мінімальна сума100,00 грам
 • Процентна ставка
  від 0,5% (6-18 міс) до 0,5% (6-18 міс)
 • Виплата процентівЩомісячно. Нараховані проценти сплачуються Вкладнику щомісячно, з першого по п’ятий робочий день місяця шляхом зарахування на поточний рахунок 
 • Можливість дострокового повернення вкладуНі
 • Процентна ставка при достроковому розірванні вкладуНі
 • Часткове повернення вкладуНі
 • ПоповненняНі
 • Пролонгація вкладуТак
 • Програма лояльності за вкладамиНі
 • Строк вкладу: від 6 до 18 місяців

Попередження

 

 

Попередження про можливі наслідки для Клієнта при розміщенні вкладу (депозиту)

«Золотий запас» (далі – Вклад).

1.Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

Дострокове повернення суми Вкладу або його частини за ініціативою клієнта не допускається.

Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (зі змінами), кошти за вкладами у банківських металах не відшкодовуються.

Проценти (дохід), що нараховуються на Вклад, є об’єктом оподаткування. Банк виконує функції податкового агента Клієнта щодо оподаткування доходів Клієнта, отриманих за Договором банківського вкладу, виключно на умовах та в порядку, передбачених чинним законодавством України з питань оподаткування доходів фізичних осіб.

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором банківського вкладу Банк та Клієнт несуть відповідальність згідно з умовами Договору банківського вкладу та з вимогами чинного законодавства України.

2.Можливі наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу:

Умовами Вкладу передбачене автоматичне продовження строку розміщення Вкладу, що здійснюється в день закінчення строку розміщення Вкладу за умови, якщо Вкладник не відмінив пролонгацію засобами системи інтернет-банкінгу «CIB-Online», або зателефонувавши до Контакт-центру, або шляхом надання відповідної заяви до відділення Банку. Автоматичне продовження здійснюється на строк, на який був розміщений Вклад за ставкою, що діє на дату такого продовження. Автоматичне продовження Вкладу не потребує укладення будь-якого додаткового договору.

У разі відміни Клієнтом автоматичного продовження Вкладу, сума Вкладу повертається на поточний рахунок Клієнта, вказаний у Договорі банківського вкладу.

3.Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Супровідною послугою Банку, необхідною для укладення Договору банківського вкладу, є відкриття поточного рахунку, яке здійснюється безкоштовно.

4.Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Банк має право вносити зміни до Правил надання платіжних та інших послуг фізичним особам в АТ «КОМІНБАНК», про повідомляє Клієнтів шляхом розміщення інформації про внесення змін на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях Банку та на офіційному сайті Банку.

Зміна розміру процентних ставок та строку розміщення Вкладу в разі автоматичного продовження, не є зміною розміру процентних ставок в односторонньому порядку, а носить характер двостороннього волевиявлення сторін.

5.Клієнт має можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування, зателефонувавши до Контакт-центру.

Для оформлення депозиту необхідно надати:

Паспорт
громадянина України

Реєстраційний номер
облікової картки платника податківВиплата процентів
Валюта
Термін, міс.
Сума депозиту,
Сума поповнення, в міс.
Результат розрахунку*
Сума вкладу
Строк, міс.
Ставка, річних
%

Прибуток в місяць
(після оподаткування)
Прибуток усього
(після оподаткування)
Докладніше
 • сума поповнення:  
 • податок на дохід:  
 • військовий збір:  
 • податки усього:  
 • прогнозний дохід за вкладом до оподаткування:  
 • процентна річна ставка за вкладом після оподаткування: %

Відсутня оплата за додаткові та супутні послуги банку, отримання яких є необхідним для укладення договору банківського вкладу (депозиту): відкриття поточного рахунку та інші послуги (за наявності), гривень.

*cуми, вказані в результатах розрахунку, носять довідковий характер

Для розрахунку прийнято, що в році завжди 365 днів. Для розрахунку прийнято, що в місяці завжди 30,4166 днів. Незалежно від дати находження коштів на вклад/поповнення вкладу, в розрахунку нарахування процентів здійснюється за повний місяць (30,4166 днів). Проценти нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу в банк/суми поповнення вкладу, до дня, який передує дню закінчення вкладу. Нарахування процентів на суму поповнення вкладу завжди здійснюється з другого місяця дії вкладу. При нарахуванні процентів для вкладів з капіталізацією враховується день зарахування процентів на вклад. Розрахунок завжди проводиться за діючою в банку ставкою за вибраним видом вкладу. Всі округлення при розрахунках відбуваються до сотих.

Умови розміщення

Основні умови банківського вкладу (депозиту)

Строк, протягом якого клієнт повинен розмістити суму коштів на вклад (депозит) з дня укладення договору, днів

 В день укладення договору

Умови зняття (часткового зняття) вкладу (депозиту) протягом строку дії договору банківського вкладу (депозиту)

 Не передбачено

Умови поповнення вкладу (депозиту) протягом строку дії договору банківського вкладу (депозиту)

Не передбачено

Порядок повернення вкладу (депозиту)

Вклад повертається по закінченню строку залучення вкладу шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок

Виплата процентів за вкладом (депозитом)

Щомісячно. Нараховані проценти сплачуються Вкладнику щомісячно, з першого по п’ятий робочий день місяця шляхом зарахування на поточний  рахунок/поточний рахунок з використанням платіжної картки. Виплата нарахованих процентів здійснюється в гривні за офіційним курсом банківських металів, установленим Національним банком України на день виплати.

Порядок нарахування процентів на суму вкладу (депозиту)

Проценти на вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу в Банк, до дня, який передує його поверненню або списанню з Рахунку за інших підстав.

зручно
Онлайн-банкінг вже підключено!
Користуйтесь безкоштовно у будь-якій країні світу!

Документи

Архів документів та тарифів


Поширені запитання

Чи оподатковуються проценти, нараховані за депозитом?

Так, проценти, нараховані за депозитами, оподатковуються незалежно від суми та валюти вкладу. З 01.01.2016 діє ставка податку на доходи фізичних осіб. Вона становить 18% та додатково сплачується 1,5% військового збору. Зверніть увагу, що оподатковуються тільки нараховані проценти, а не вся сума вкладу.

Коли сплачуються проценти за вкладом?
 • щомісячно, з першого по п’ятий робочий день місяця, що слідує за місяцем, в якому проценти нараховані, а також в день продовження строку розміщення Вкладу або одночасно з поверненням суми Вкладу по закінченню строку розміщення Вкладу – шляхом зарахування на поточний рахунок/поточний рахунок з використанням платіжної картки Вкладника;
 • одночасно з поверненням суми Вкладу по закінченню строку розміщення Вкладу або в день продовження строку розміщення Вкладу – шляхом зарахування на поточний рахунок/поточний рахунок з використанням платіжної картки Вкладника;
 • щомісячно, з першого по п’ятий робочий день місяця, що слідує за місяцем, в якому проценти нараховані, а також у день повернення суми Вкладу по закінченню строку розміщення Вкладу шляхом перерахування відповідної суми на Вкладний (депозитний) рахунок (капіталізація процентів), що призводить до збільшення суми Вкладу на суму нарахованих процентів.
 
Чи можливо дострокове розірвання вкладу?

Дострокове розірвання вкладу можливе, якщо це було передбачено умовами вкладу. Наприклад, вклад «Максимальний дохід» не передбачає права дострокового розірвання, а вклад «Оптимальний» передбачає право на дострокове розірвання.

Як здійснюється автолонгація по вкладу?

По всім депозитам за замовчуванням встановлений режим автоматичної лонгації чи автолонгації. У разі, якщо Ви не звертаєтеся до Банку для зняття режиму автоматичної лонгації, строк дії депозиту буде подовжений на той же термін, на який був оформлений депозит, із застосуванням процентних ставок, які будуть діяти на момент лонгації. У разі, якщо програма лояльності передбачає додаткові бонуси – вони будуть застосовані автоматично. Зняти режим автолонгації можливо або звернувшись у відділення Банку, або самостійно в системі інтернет-банкінгу CIB-online, або зателефонувавши до Контакт-центру.

Як змінити умови пролонгації?

Відмінити пролонгацію вкладу можна шляхом:

- подання заяви до Відділення Банку в період дії договору банківського вкладу, не пізніше закінчення операційного дня відповідного відділення Банку;

- шляхом звернення в телефонному режимі до Контакт-центру в період дії договору банківського вкладу, не пізніше закінчення операційного дня відповідного відділення Банку;

- за допомогою системи CIB-Online не пізніше робочого дня, що передує дню закінчення строку розміщення Вкладу.

Відновити пролонгацію можна шляхом:

-      подання заяви до Відділення Банку в період дії договору банківського вкладу, не пізніше закінчення операційного дня відповідного відділення Банку, що передує дню закінчення строку розміщення вкладу;

-      шляхом звернення в телефонному режимі до Контакт-центру в період дії договору банківського вкладу, не пізніше закінчення операційного дня відповідного відділення Банку, що передує дню закінчення строку розміщення вкладу;

-      за допомогою системи CIB-Online не пізніше робочого дня, що передує дню закінчення строку розміщення вкладу.

Чи є АТ «КОМІНБАНК» учасником Фонду гарантування вкладів?

АТ «КОМІНБАНК» є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №106 від 01.12.2022. Дата реєстрації 02.09.1999.

Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та становить:

Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (Фонд) відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 2102-IX, сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше 600 тисяч гривень